Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing 1–16 of 23 results

Show

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 12W

APL-LP-R12W 135,000 

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 15W

APL-LP-R15W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 18W

APL-LP-R18W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 24W

APL-LP-R24W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) - 3W

APL-LP-S3W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 12W

APL-LP-S12W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 15W

APL-LP-S15W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 18W

APL-LP-S18W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 24W

APL-LP-S24W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 9W

APL-LP-S9W

Ốp Nổi Tròn - 12W

APL-PN-R12W

Ốp Nổi Tròn - 18W

APL-PN-R18W

Ốp Nổi Tròn - 24W

APL-PN-R24W

Ốp Nổi Tròn - 6W

APL-PN-R6W

Ốp Nổi Vuông - 12W

APL-PN-S12W

Ốp Nổi Vuông - 12W

Back to Top