Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing 1–16 of 39 results

Show

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 12w

APL-TP-12W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 18w

APL-TP-18W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 24w

APL-TP-24W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 36w

APL-TP-36W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 48w

APL-TP-48W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 1x14w

APL-TP-14W-S

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 1x28w

APL-TP-28W-S

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 1x36w

APL-TP-36W-S

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 2x14w

APL-TP-14W-D

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 2x28w

APL-TP-28W-D

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 2x36w

APL-TP-36W-D

Đèn Led T8 (1m2) Nhôm Nhựa - 12w

APL-T8SA-12W

Đèn Led T8 (1m2) Nhôm Nhựa - 18w

APL-T8SA-18W

Đèn Led T8 (1m2) Nhôm Nhựa - 24w

APL-T8SA-24W

Đèn Led T8 (1m2) Nhôm Nhựa - 9w

APL-T8SA-9W

Đèn Led T8 (1m2) Thủy Tinh - 18w

APL-T8S-18W 100,000  89,000 
Back to Top